Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Η ζώνη του ευρώ


Από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 17 μετέχουν στην
ευρωζώνη και χρησιμοποιούν ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ.


Οι χώρες αυτές, με βάση την κατάταξη του επόμενου πίνακα, είναι οι εξής:
Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία.


Οι υπόλοιπες 10 χώρες έχουν κρατήσει το δικό τους νόμισμα: η Βουλγαρία το λεβ, η Τσεχία την τσεχική κορόνα, η Δανία τη δανική κορόνα, η Λετονία το λατς, η Λιθουανία το λίτας, η Ουγγαρία το φιορίνι, η Πολωνία το ζλότι, η Ρουμανία το λέι, η Σουηδία τη σουηδική κορόνα και το Ηνωμένο Βασίλειο τη στερλίνα (ή λίρα Αγγλίας).

Πώς διαμορφώθηκε η ευρωζώνη

Η ευρωζώνη των «11»
Η ευρωζώνη των «12»
Η ευρωζώνη των «13»
Η ευρωζώνη των «15»
Η ευρωζώνη των «16»
Η ευρωζώνη των «17»

Δείτε όλους τους χάρτες στην
κινούμενη εικόνα που ακολουθεί:     ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
     1999 Ιδρύεται η ευρωζώνη από 11 κράτη-μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,
             Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία,
             Φινλανδία)
     2001 Εντάσσεται στην ευρωζώνη η Ελλάδα
     2002 Κυκλοφορεί το ευρώ
     2007 Εντάσσεται η Σλοβενία

     2008 Εντάσσονται η Κύπρος και η Μάλτα
     2009 Εντάσσεται η Σλοβακία
     2011 Εντάσσεται η Εσθονία
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου