Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ποια βιβλία θα επαναχρησιμοποιούνται στο Δημοτικό Σχολείο από το 2013-2014

ΜΟΥΣΙΚΗ (βιβλίο μαθητή)     ΤΑΞΗ Α΄  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ      ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ (βιβλίο μαθητή)    ΤΑΞΗ Β΄  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ      ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ  (βιβλίο μαθητή)   ΤΑΞΗ Ε΄  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ      ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ (βιβλίο μαθητή)    ΤΑΞΗ ΣΤ΄     ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ      ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΦΥΣΙΚΑ (βιβλίο μαθητή)          ΤΑΞΗ Ε΄  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ     ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
ΦΥΣΙΚΑ (βιβλίο μαθητή)        ΤΑΞΗ ΣΤ΄     ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ     ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (βιβλίο μαθητή)     ΤΑΞΗ  Ε΄      ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ        ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (βιβλίο μαθητή)   ΤΑΞΗ ΣΤ΄     ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ    ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ      ΤΑΞΕ Ε΄      ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ     ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ     ΤΑΞΗ ΣΤ΄      ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ   ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου